این مطلب خلاصه فصلی از کتاب سبک های تبلیغاتی دکتر محمود محمدیان است.من از آن لذت بردم واستفاده کردم.امیدوارم برای شما هم سودمند واقع گردد. سبک:خصلت های صوری و ساختاری متمایز در یک اثر یا گروهی از آثار هنری است که لازم است این ویژگیها از یک پیوند درونی برخوردار باشند یا نشانه هایی از یک واحد کامل را عرضه کنند. سبک تبلیغاتی معیاری است که بتوان هدف،محتوا،تکیه گاه،آهنگ،پیام،رسانه و استرانژی یا برنامه تبلیغاتی را در چارچوب نگرشی معین ارایه کرد. سبک های تبلیغاتی: · سبک کلاسیک سبکی در تبلیغات که وضوح،سادگی و زیبایی با استفاده از فیگورهای عادی انسانی بدون هیچگونه اغراق درتبلیغ کالا وخدمت بکارگرفته می شود.مثلا در تبلیغ اتومبیل خود اتومبیل همراه با راننده و در ارتباط با سایر انسان ها نشان داده می شود.این سبک مخاطبان بسیار داردچراکه گرایش به کتب کلاسیک در میان عامه مردم زیاد است.در این سبک انسان هایی که از هر نظر زیبایی ظاهر ایده آل هستند حضور دارند و احتمال این خطر می رود که توجه مخاطب به جای اینکه به محصول جلب شود به ویژگیهای انسانی که در تبلیغ نقش ایفا می کند جلب شود نظیر توجه به شیرینی چهره و کلام کودکی که تبلیغ می کند،لباس وآرایش تبلیغ کننده و... که همگی ذهن را از محور اصلی تبلیغ منحرف می کند.مثل تبلیغ بانک رفاه کارگران که ذهن بیشتر به زبان ساده وشیرین کودکی که گوینده تبلیغ است جلب می شود.بنابراین این سبک برای تبلیغ کالاهایی که بیشتر دیداری هستند مناسب تر است؛مثل کالاهایی که در زندگی روزمره بکار می روند. ویژگی ها: جستجوی تعادل وکمال الهام از طبیعت وحقیقت نمایی الهام از نمونه های عالی خردگرایی در واقعیت محصول وضوح وایجاز برازندگی وحدت سه گانه زمان،مکان و موضوع · سبک باروک خلق فضاهای مناسب برای بازاریابی وایجاد مکان های کوچک برای تفکر واندیشه تبلیغاتی _ معنا:مروارید غیر غلطان/مجازا:عجیب،غیر عادی،نامنظم،بی قاعده _جریان ادبی هنری اروپا وآمریکای لاتین از اواخر قرن شانزدهم تا اوایل قرن هجدهم رواج داشت و بطور کلی به هر چیز غیر کلاسیک وغیر رایج اطلاق می شد. در سبک باروک خلق کارهای غیرمتداول و غیرمنتظره،عجیب و غیرعادی ویژگی بارزی است که از طریق این روش ها اعمال می شود: ü اغراق شدید کالا یا خدمت با بکارگیری عناصر بصری،فضا سازی و نورپردازی ü تصویر سازی از شکوه وعظمت کالا وخدمت از طریق:نمایش ساختمان ها وبرج ها و مکان های با شکوه،صداهای بسیار بم وبلند،تصاویر بزرگنمایی شده،فیلمبرداری بسیار شکوهمند و...(برای نمونه در کنار آثار تاریخی باشکوهی چون برج ایفل،مجسمه آزادی،ارگ بم،میدان آزادی و یا دامنه کوه ها،بزرگترین بیلبوردها،بلندترین ساختمان ها و برج ها و سقف اتوبوس ها و...) ü بکارگیری عناصری که شجاعت،مبارزه،غرور ،شکوه وعظمت را تداعی کند. ü بکارگیری عناصر بصری غول پیکر وبزرگ برای نشان دادن ابهت کالا که موجد احساس غرور ومباهات وافتخار است.(برای نمونه نام شرکت مایکروسافت در دنیا و زمانی نام شرکت سونی در ایران چنین احساسی را تلقین می کرد. ü خلق تصاویر با تاکید بر آرزوهای مشتریان مانند شکوه وجلال ثروتمندان و قدرتمندان(برای نمونه حضور مشهورترین افراد جامعه یا مشهورترین افراد تمدن و فرهنگ گذشته در برنامه تبلیغاتی و یا آمیختن تصاویر تبلیغاتی با اسطوره ها) در انتها ضروری است که گفته شود تنوع سبک ها عامل اصلی جذابیت سبک باروک است،چنانکه احساس می شود ترکیبی از سبک های رئالیسم،سمبولیسم وناتورالیسم است که یکجا بکار گرفته می شود. · سبک رئالیسم رئالیسم را در آثاری می توان بازشناخت که هنرمند از سطح ظواهر عینی فراتر رفته وحقایقی از روابط گوناگون وپویای انسان ها با یکدیگر وبا محیطشان را بیان می کند و بطور کلی با مسئله انسان چیست و چه می تواند باشد درگیر می شود.روابط انسانی در این سبک بسیار مهم است و از فیگورهای انسانی وروابط انسان ها با کالاها وخدمات استفاده می شود.انسان ها یی که واقعی هستند وهیچ اغراق و دستکاری بصری و غیر بصری نشده اند. در این سبک علاوه بر نشان دادن ظواهر و چیستی کالا،جنبه های درونی کالا یا خدمات و کاربرد آن محصول را به نمایش می گذارد.(تفاوت با سبک کلاسیک) ü مشاهده دقیق واقعیت های کالا و خدمات در زندگی،تشخیص درست علل وعوامل آنها و بیان وتشریح و تجسم آنها در واقعیت (در این تبلیغات به هیچ وجه کج نمایی،انتزاع و چکیده انگاری مشاهده نمی شود. · سبک ناتورالیسم ناتورالیسم مکتبی است که فقط به وصف زیبایی های طبیعت می پردازدو زشتی ها را نادیده می گیرد.تبلیغات ناتورالیستس نیز به همین گونه در اثر خود به دنبال اطلاع رسانی کامل و موبه موی زیبایی ها و نکته های ریز و حساس کالا و خدمات استو معتقد به قدرت محض کیفیت واقعی کالا و خدمات است. ویژگی ها: ü تبلیغات آگاهنده که به بیان امور جزیی همچون تحقیق پزشکی و علمی می پردازد(مانند تبلیغاتی که تمامی جزئیات در آن به روش علمی با تصاویر و فرم های علمی مزیت های محصول را به نمایش می گذارد مثل کاشی عقیق و بستنی میهن که در تبلیغ خود تمامی مراحل تولید را نشان می دهد) ü تبلیغ بر اساس قوانین بازار یابی آن محصول تولید می شود(برای نمونه برای کالایی که با توجه به عوامل بازاریابی باید سرعت اهمیت داشته باشد تبلیغ با ریتمی تند و فیلمبرداری سریع و اصواتی خیلی تند تولید می شود) ü وجود زبان عامیانه که سهولت آن موجب فراگیر شدن این سبک تبلیغاتی می شود · سبک رمانتیسم هنر رمانتیک آزادی تخیل،فردیت هنری،قالب شکنی،شور و هیجان رویا وار،شهر گریزی و روستا پرستی و مهم تر از همه چیرگی احساس بر عقل را بنیان گذارد. ویژگی ها: ü علاقه به نماد ها و نشانه های دینی که مربوط به عالمی ملکوتی و نادیدنی است. ü احساس گرایی و تخیل گرایی که مخاطبان را با اهداف خاصی در تخیلات خود فرو می برند و خیلی سریع پیام را دریافت نموده و واکنش نشان می دهند(مانند تبلیغ جشن عاطفه ها و جشن نیکو کاری،بنیاد امور بیماری های خاص یا تبلیغ جزیره کیش) ü ایجاد جاذبه نوستالژی در پیام های تبلیغاتی که انسان را به دوران گذشته برده و خاطرات آن دوران را زنده می کند. ü لازم به ذکر است که رمانتیک ها می کوشند گذشته از نمایش و بیان زیبایی ها که هدف کلاسیک هاست زشتی و بدی را هم نشان دهند(اتوموبیلی نه چندان زیبا ولی مقاوم) · سبک فوتوریسم فوتوریست ها همه رویداد ها و پدیده های زندگی مدرن را با اشتیاق پذیرفتند و به نظر آن ها در عصر ماشین باید سبک و زبان تبلیغ نیز ماشینی باشد در نتیجه فوتوریسم با هر گونه ابراز احساس ها و بیان هیجان های درونی و رعایت قفوانین دستور زبان و معانی مخالف است. ویژگی ها: ü زبان تبلیغاتی این سبک،زبان ماشین است و به جای استفاده از لحن های انسانی از صداها و آواهای ماشین،واژه های منقطع و تلگرافی استفاده می شود.(نظیر پودر شوینده آب ث،کرم جی،گوگل) ü حرکات سریع سوژه ها،نورها،نام ها و نشانه ها که موجب استحکام کالا یا خدمات می شود.(رنگ ها به صورت نقطه گذاری،لکه ای و تکه ای به کار برده می شود که بر انرژی زایی و پویایی آ نها می افزاید مانند گوگل) ü وجود ریتم شهر های بزرگ،زیبایی ماشین،سرعت و اصوات غیر منتظره،حرکت و سرمستی با تکنیک ها و تاکتیک هایی در اثر تبلیغاتی نمایش داده می شود.(مانند یکی از تبلیغات موبایل نوکیا و آدامس اربیت) · سبک داداییسم در واقع نهضتی بین المللی است که زاییده هرج و مرج،اضطراب،پریشانی و ناامیدی در جنگ جهانی اول محسوب می شود.در هنر های تصویری این سبک را مرتبط با فوویسم یا وحشی گری که از رهبران این گروه بوده اند،نیز می دانند.چون از جسورانه ترین رنگ های خالص و آزاد سازی خطوط و اشکال تند برای تجسم کیفیت های عاطفی و تزیینی استفاده می کنند. در تبلیغات می توان نشانه هایی از مسخره کردن و توهین به کالاهای رقبا در غرب را مثال زد. ویژگی ها: ü یکی از سبک های تهاجمی است و برای نابود کردن رقبا یا هجوم ناگهانی به بازار یک محصول جدید از این سبک بهره می گیرند. ü تبلیغات داداییستی تا حدودی مخالف قوانین بازار یابی و تبلیغات است و داردای نوعی کلاژ لفظی و بصری و تکنیک های مونتاژ،دکوپاژ و تدوین بر اساس تصادف و همنشینی غیر منطقی و اتوماتیک وار کلمات،صداها و تصاویر شکل می گیرد. ü هیچ گرایی و پوچی به عنوان نماد اطلاع رسانی کالا بر می گزینند و بی محابا به بازار هجوم می آورند به هر وسیله و هر صورتی که می توانند تبلیغ می کنند.در کشورهای جهان سوم این نوع تبلیغات بدون برنامه ریزی بسیار مشاهده می شود. ü با هرج و مرج طلبی و از بین بردن قوانین و مرزها،تمسخر همه چیز و تحریک مردم محیط بازار را آشفته می کند.برای نمونه ناگهان با تبلیغات بسیار گسترده و عجیب و غریب کالاها و خدمات را به حراج می گذارد. ü خرد ستیزی و زیر سوال بردن اصول سنتی بازاریابی از طریق ارائه محصولات به صورت کاملا غیر منطقی ü تبلیغ از طریق هنجار ستیزی و شعارهای نامتعارف(مثلا پیام تبلیغاتی :فقط دیوانه ها استفاده کنند و یا کیفیت دروغ است) ü تبلیغ از طریق تناقض گویی(برای نمونه بهره گیری از حیوان هایی نظیر گوریل در تبلیغات بانک HSBCو یا شعار هیچ وقت این اتومبیل را نخرید در تبلیغ یکی از خودرو های ولوو) ü نفی همه جیز؛نه تنها شیوه های متعارف بازاریابی مدرن بلکه اصول تبلیغات پست مدرنیستی (داداییسم علمی) را نیز نفی می کند.مثلا شرکتی که ناگهان رو به نابودی می گذارد برای آن که دیگران را نیز با آسیب های خود تحت تاثیر قرار دهد دست به تبلیغات رقیب کشی می زند حتی اگر خود نیز نابود شود. ü شک به همه چیز؛در تبلیغات داداییستی چون با شک به همه چیز نگریسته می شود به نوسازی می رسند.عبارات شاید،اگر و غیره در پیام ها و سناریو های تبلیغاتی بسیار مشاهده می شود.(قدری امنیت در این دنیای کم امن به شما می دهیم در تبلیغ اتوموبیل ولوو گفته شده است.) ü آزادی از هر قید و بندی در تبلیغات ،ادبیات،هنر و... حتی از عقل،منطق،زبان و متاسفانه از شرع و عرف برای حصول خلاقیت. ü سنت شکنی برای زندگی در حال و رهایی از گذشته و آینده(برای نمونه برای تبلیغ ماکارونی از حیوانی مانند الاغ استفاده می کنند یا موسیقی های به کار گرفته شده کاملا بی محتوا و بی ربط به محصول تبلیغ تبلیغ شده است.) ü ساختار شکنی ü رد کردن مدرنیسم؛علیرغم ریشه گرفتن از مدرنیسمی چون فوتوریسم کاملا مخالفشالوده های زیبایی شناسانه مدرن عمل می کنند(برای نمونه در تیزر یکی از شرکت های سازنده وسایل آرایشی از صحنه های بسیار وحشتناک،خشن و نا ملموس استفاده می کند) ü به کارگیری زبان نو و متفاوت با زبان روزمره و عامیانه ü بداهه گویی و خلق اتوماتیک وار؛خلاقیت در خلق و آفرینش خودبخودی و بدون هیچ تفکر از پیش تعیین شده ما را به اندیشه خالص و حقیقی می رساند.(برای نمونه برای تبلیغ یک هتل در فرانسه از صدای حیوانات عجیب و غریب استفاده شد.) · سبک ایماژیست ایماژست ها دارای این ویژگی ها هستند که بیان وپیام آنها حالت تصویرگونه ولحظه ای دارد.به همین دلیل در تبلیغات نیز از اشعار محکم،خشن و واضح،بیان تصویرهای شعری ولی به دور از هرگونه ابهام استفاده می کنند. از این سبک می توان سبک لحظه ای نیز نام برد.(مانند برخی تبلیغات پتوی گلبافت) · سبک اونانیمیسم اونانیمیسم که مشتق از کلمه اونانیم به معنی همدل،همرأی،متفق القول و همگانی است در تبلیغات به وجود دو نوع فکر و احساس عقیده دارد.نخست فکار واحساسات مربوط به خود کالای تبلیغی و دوم افکار واحساساتی که گروه مخاطب ومشتریان تلقین کرده اند.باید تعادل و تعاملی از این جنبه دو وجهی در تولید آثار تبلیغاتی لحاظ شود.به همین علت پژوهش تبلیغاتی در این سبک ضروری به نظر می رسد. این سبک برخلاف سبک های دیگر که برای نیل به اثر تبلیغاتی از دخالت های دنیای خارج پرهیز می کردند با الهام از آرای فلسفی،اجتماع و محیط بازار را منشا تکامل آثار تبلیغاتی می دانند و به آرای فلسفی و جامعه شناسی اهمیت می دهد و از آنها تاثیر می گیرد. · سبک پارناسیسم مکتب پارناس به گروهی از شاعران جوان اطلاق شد که به مخالفت با رومانتیسم برخاسته بودند و تحت تاثیر تفکر و آیین های "هنر برای هنر" قرار داشتند و هدف آنان ارائه هنر در حد کمال و رسیدن به زیبایی مطلوب و آرمانی بود،بدون توجه به موضوع،محتوا و هدف. اثر تبلیغاتی نشانه ای است از کسی که احساس های خود را خاموش ساخته و فقط برای تبلیغات محض احترام قائل است و به زیبایی شکل و طرز بیان اهمیت می دهد. ویژگی ها: ü کمال شکل چه از لحاظ بیان چه از لحاظ گزینش واژگان ü عدم دخالت احساسات و عدم توجه به آرمان و هدف ü زیبایی محض با عناصر بصری و تصویری ü این سبک برای شرکت هایی مناسب است ک هبودجه تبلیغاتی برایشان مهم نیست وبرای اهداف جنبی،تنوع تبلیغاتی و یا حضور همیشگی در بازار این سفارش ها را می دهند زیرا ممکن است با این تبلیغ هیچ فروشی صورت نگیرد(برای نمونه گاهی شرکت پپسی از این نوع تیزر ها برای نشان دادن قدرت و ثروتش استفاده می کند.) · سبک امپرسیونیسم به طور معمول این سبک از اولین و موثرترین نهضت ها در میان نهضت های هنر مدرن برگرفته شده است. هدف امپرسیونیسم،دستیابی به نوعی طبیعت گرایی متعالی است که از طریق تجزیه شدت و ضعف رنگ و ارائه بازی نور بر سطح اشیا ظاهر می شود.در تبلیغات آنها کالاها و خدمات را با جذابیتی حاصل از شفافیت کامل و غرق در نورها و رنگ هایی کاملا طبیعی به نمایش می گذارند.(برای نمونه تبلیغ استیل البرز و تلویزیون پلاسمای LG. در این سبک مزیت های کالا و خدمات به صورت تکه های رنگ با ضربه های بصری و صوتی کنار هم گذاشته می شوند(تبلیغات وصله پینه شده و تکه تکه ای) تا به صورت سریالی و کم کم تعریفی از کل اثر،خود را پدیدار سازد و در ذهن مخاطب ماندگار شود(اثر زایگارنیک). · سبک اکسپرسیونیسم نهضتی است که در قرن بیستم به وجود آمد و بیشتر به ارتباط و تبادل احساس های عاطفی می پردازد تا بازسازی طبیعت یا خلق زیبایی. این سبک در تبلیغات با ویژگی هایی چون تغییر شکل واقعیت و اغراق وصف می شود و برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان از طریق تبادل احساسات عاطفی و جریحه دار کردن احساس آنها با استفاده از تصاویر،اصوات و... بهره می جویند. ویژگی ها: ü بیان حالات درونی مانند تشویش،ترس،عشق و نفرت با امکانات بیانی،خطوط پیچان ،شکل های کژ نما و رنگ های پرمایه و تند و خشن.(برای نمونه تبلیغات کمک به آسیب دیدگان زلزله یا سیل،پیام های اعتیاد و ایدز) · سبک سورئالیسم مکتب فراواقع گرایی پایه مکتب خود را بر فعالیت ضمیر پنهان بنا نهاد.تبلیغات سورئالیستی از طریق تبیین فراواقعیت قصد دارد نیروهای پنهان و دست نخورده بازار یابی را بکارگیرد. ویژگی ها: ü براساس فلسفه علمی خود که بر روانکاوی فروید بنا شده است می کوشد به ضمیر ناخودآگاه مشتریان نفوذ کند وکالا یاخدمت خود را به فروش برساند.سازنده تبلیغات سوررئالیستی می کوشد به بخشی از ویژگیهای درون و پنهان مخاطبان دست پیدا کند و هنگامی که ویژگی روانی مرتبط با محصول را یافت با تبلیغات در ذهن مخاطبان نفوذ می کند(از طریق طراحی تبلیغ از حاشیه های پایین گستره شنوایی و بینایی مخاطبان به کمک شگرد های الکترونیکی و توام با روانشناسی مانند تبلیغات برخی کلاس های کنکور در کشور ما) ü برای نمونه در تبلیغات نامرئی یا زیر آستانه ای(کوکاکولا بنوشید یا ذرت بوداده بخورید) محرک هایی پایین تر از فاصله سطح آگاهی در لابلای فیلم ها به کار گرفته شد و سپس مشخص شد که تا حدودی موثر واقع شده است. ü مخاطب قرار دادن تمام جامعه از هر سن و جنس ü توجه به آزادی و خلاقیت به عنوان دو اصل در تبلیغات ü از طریق طنز با سازو کاری خاص می توان به مغز مشتریان نفوذ کرد تا بتوان چهره ای ماندگار از محصول یا ایده در ذهن مخاطب به جا گذاشت(برای نمونه تبلیغات راهنمایی و رانندگی در کشور ما ،محصولات پاک و فرش پاتریس) ü استفاده از امور شگفت انگیز و غیر واقعی برای نشان دادن محصول و ایده تا مشتریان در پندارها و وهم ها غرق شوند(برای نمونه حشره کش تار و مار،ماشین لیاسشویی اسنوا،زورو برنده جایزه بانک ملت و آرم بانک کشاورزی روی دفترچه قرض الحسنه که به جای دزدگیر ماشین عمل می کند و ماشین جایزه بانک تجارت که به صورت ربات ظاهر میشود و توجه پسربچه راجلب می کند) ü نگارش و دیکته بصری و بیانی ضمیر پنهان به صورت خودکار ü استفاده از اشیا سورئالیستس برای آفریدن شبکه ای از دلالت ها که در ذهن مخاطب نفوذ کند(برای نمونه در تبلیغ یکی از بانک ها اعداد سود بانک به اشیا کاملا غیر مرتبط شبیه شده بود و در تبلیغات شرکت جنرال فودز که غذاها با فرغون جابجا می شد) ü استفاده از تصادف عینی درباره کالاها و ایده ها که با هجوم شگفتی در زندگی روزمره مخاطبان همراه است(برای نمونه زمانی ک هبحث وجود یا عدم وجود آدم های فضایی در محافل خبری پخش می شد برخی از شرکت ها برای تبلیغات خود از این تصادف عینی استفاده می کردند · سبک سمبولیسم سمبولیسم واقعیت محض را ناچیز می شمرد و مدعی است که باید واقعیت را به شکل نماد یا شناخت درونی هنرمند از آن واقعیت ارائه کرد.بیشترین کاربرد آن در نام و نشان سازی برای محصولات و ایده هاست. ویژگی ها: ü در تبلیغات باید یک محصول به صورت نمادی آشنا و احساس برانگیز نشان داده شود ü استفاده از روانشناسی رنگ ها و خطوط در بسته بندی ها،پیام ها،تصاویر و ...(برای نمونه شرکت های گوگل و یاهو با تعداد Oهایی که در نام و نشان خود دارند نماد یک موتور جستجو گر و مایکروسافت پنجره ای با شیشه های رنگی را برای رساندن مفهوم ویندوز یا ایران خودرو نشان اسب را برای ماشین سمند برگزیده است) ü به کارگیری موسیقی و صداهایی که ممکن است از کالا یا خدمات در ذهن مجسم شود(مثل صدای خوردن چیپس،صدای حاصل از باز کردن در نوشابه و یا شیشه پاک کن) ü ذهنیت گرایی عمیق و تسلیم روحیه خیال پرداز اسرار آمیز بودن (مانند تبلیغ بیمه با نوشابه وسط بیابان و کویر خشک) · سبک کوبیسم در مقابل تاکید های بصری امپرسیونیسم،این سبک عوامل قابل رویت و غیر قابل رویت کالا یا خدمت را به معرض نمایش می گذارد. کوبیسم سبک مناسبی برای تبلیغ کالاهایی که مخاطبان عام دارند نیست. ویژگی ها: ü این سبک کلیشه هایی نیرو مند در هنر قومی قبیله ای آفریقایی دارداز تکنیک کولاژ و فرم های هندسی استفاده می کند.(مانند علامت استاندارد ایران که پیام انگلیسی که در آن نهفته است با پیام فارسی آن همشکل است و یا پیام هایی که نماد های هخامنشیان یا آریایی ها در کشورمان و نمادهای سرخ پوستان و اقوام بدوی در کشورهای غربی را به کار می گیرند) ü در تیزرهای این سبک دوربین از زوایای مختلف از کالا و خدمات فیلم برداری می کند و سعی می شود زوایای مختلف محصول نشان داده شود (مانند آرم جمهوری اسلامی ایران که از زوایای مختلف نشان دهنده شعارها و پیام های خاصی است) ü نشان داده حجمیت و جسمیت کالا بدون به کاربردن شگردهای سه بعد نمایی (برای نمونه در تبلیغات یخچال امرسان) همچنین تجزیه صور اشیا به سطح های هندسی و ترکیب مجدد این سطوح در یک مجموعه به هم بافته(برای نمونه یکی از تبلیغات پاژنگ خودرو ) · سبک کوزموپولیتیسم یا تبلیغات جهانی به معنای مکتب جهان وطنی است و بر این اصل استوار است که همه مردم جهان باید خود را هموطن یکدیگر و تمام دنیا را وطن خود بدانند.در تبلیغات نیز هنگامی که اثر تبلیغی برای کل جهان هماهنگ و ثابت در نظر گرفته می شود یادآور این سبک است. (برای نمونه شرکت های نوکیا،سامسونگ،پاناسونیک که تنها بر حسب زبان و تابوهای کشورهای دیگر باتغییرات اندکی تبلیغات خود را به شکل یکسان در سراسر دنیا عرضه می کند) · سبک اگزیستانسیالیسم مکتب اگزیستانسیالیسم نهضتی برای اعتراض به همه نظام ها و قانون های آرمان گرایانه ای است که می خواهند بر انسان مسلط شوند و ماهیت فلسفی دارند. در این شیوه اصالت وجود هر تبلیغ در خود آن عاملی است که باید تبلیغ شود و دیگر نیازی به تهیه آثار تبلیغاتی نیست. · سبک اپ آرت کلمه اپ مخفف اپتیکال به معنی چشمی یا بصری است و هنرمندان این سبک می کوشند با استفاده از رنگ و سایه ،حس عمق،حرکت و حجم را در آثار خود ایجاد کنند. در برخی آثار تبلیغاتی به خودی خود چشمان مخاطب تحت تاثیر قرار گرفته و در بطن اثر فرو می رود تا حدی که می توان به آن هیپنوتیزم تبلیغاتی لقب داد.برای نمونه شرکت کانون برای یکی از محصولاتش یرای تحت تاثیر قراردادن دیدگان مشتریان از این سبک استفاده کرد. · سبک اسپاسیالیسم یا تبلیغات فضایی در آثار تبلیغاتی این سبک فضای توهمی و حقیقی و ماورایی از اتحتد علم و هنر برای فرا فکندن رنگ،فرم و صدا در بک فضای خاص عجیب و غریب استفاده می شود.مانند تبلیغ حشره کش تار و مار یا تبلیغاتی که در سیاره ها و منظومه های ناشناخته نشان داده می شود. · سبک المنتاریسم این سبک بر عناصر هنری تاکید می کند. بدین معنی که سعی دارد تا به عناصر اصلی ومبانی خود آن هنر،اثری را خلق کند. ویژگی ها: ü مبانی هنر های تجسمی شامل نقطه،خط،سطح،حجم،رنگ و بافت است که متخصصان تبلیغات سعی می کنندفقط با استفاده از این عناصر به نمایش تبلیغات بپردازندیا فقط با استفاده از تکنیک های سینمایی،فیلمبرداری وتصویر برداری به تهیه تیزر اقدام کنند. ü بیشتر این آثار که در آنها فقط با نقطه وخط وبا موزیک فاقد کلام در تیزرهای انیمیشن به نمایش گذاشته می شوند.(مانند برخی از تبلیغات لوازم خانگی امرسان) · سبک اورفیسم ü از ویژگی های بارز این سبک بهره گیری از تعامل رنگ ونور در یک فرم ناب همراه با موسیقی است. ü توجه به هارمونی ورانشناسی رنگ ها ü اثر بخشی تدریجی ü سادگی در عین زیبایی(برای نمونه روی یک صفحه بسیار بزرگ فقط یک کلمه یا یک شکل کوچک به تصویر در می آید) ü برجستگی مهم:هارمونی رنگ با محصول (برای نمونه در تبلیغ کالاها و خدمات آرایشی برای تأثیر روانی بر مخاطب معمولا از این سبک استفاده می شود) · سبک بدویگری اخیرا در تبلیغات و بازار یابی برای اجرای شیوه هایی کاملا خلاقانه از رسم ورسوم وشیوه های زندگی اقوام بدوی چون بومیان آفریقا یا در کشور ما از هنر قبایل دور افتاده در بخش هایی از کشور ما استفاده می شود.(برای نمونه در یک رستوران غذاهای سنتی در آمریکا از ماسک های اقوام بدوی هنگام پذیرایی استفاده می کنند که امری کاملا متمایز است.این شیوه از بازاریابی مورد توجه تبلیغات پست مدرن است. · سبک پاپ آرت این سبک تحت تأپیر جنبش فرهنگ مردمی،همگانی وکوچه بازاری به شدت در تبلیغات مورد توجه واستفاده قرار گرفت. ویژگی ها: ü استفاده از گویش های محلی در تیزر ها ü به نمایش درآوردن فرهنگ های خیابانی(برای نمونه شخصیت "سیا"در تیزرهای راهنمایی ورانندگی) ü استفاده ترکیبی از شیوه های نقاشی،مجسمه سازی و مواد صنعتی(مثلا پوشاندن برجی در لندن با پوستر هایی از محصولات یا استفاده از مجسمه های غول پیکر معروف برای تبلیغ محصولات) ü سبک چیدمان ü کارگذاری وفضا سازی سه بعدی در یک نمایشگاه یا مکان خاص برا ی رساندن پیامی معین. ü برای نمونه ساختن غرفه نمایشگاهی با بکارگیری محصولات خود · سبک مینی مالیسم همانند سبک چیدمان از فضا سازی برای تبلیغ استفاده می کند.فضا سازی که از طریق انواع ساختارهای فضایی و شبکه ای برای تبلیغ کالا وخدمات بهره می گیرد. · رخدادیا اجرا به اجرا گذاشتن تبلیغات با بکارگیری هنرمندان وبازاریابان در معرض عموم که خود به نوعی سرگرم کننده است.برای نمونه ساختن بزرگترین همبرگر که در توکیو ساخته شد یا برنامه های زنده تلویزیونی درباره برخی کالاها وخدمات. · تبلیغات مفهومی یکی از نوآورترین و مفهومی ترین سبک های تبلیغاتی است که از رسانه های مختلف برای رساندن پیام استفاده می کند.در این سبک با استفاده از رسانه های مختلف چون مطاب مکتوب،تصاویر،فیلم های ویدئویی ومحصولات واقعی سعی برآن است پیام تبلیغاتی که در درون اثر نهفته است ارائه شود. · تبلیغات پست مدرن 

نویسنده : هانیه قدسیان


نوشته شده توسط بابک اکبری در Sun 23 Aug 2009 |